Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України 25 грудня 2008 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.02.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ночваєм Володимиром Івановичем на тему: «Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Науковий керівникд.т.н., професор Бейко Іван Васильович,  професор кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Кабінету Міністрів України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Гаєв Євген Олександрович, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України;

д.т.н., професор Саух Сергій Євгенович, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

 

Вчений секретар спеціалізованої

         вченої ради Д 26.185.01, к. т. н.                                         Семагіна Е. П.