Знайти:
Головна > Грід-вузол ІПМЕ

Історія

Перші дослідження за технологіями грід почали проводитись в Інституті на постійній основі з липня 2007 р. У зв'язку з актуальністю даної тематики наказом директора ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ напрям досліджень, пов'язаний з використанням грід-технологій, був визнаний одним з пріоритетних для Інституту. Для побудови обчислювального кластера і створення на його основі вузла доступу в академічну грід-мережу була організована ініціативна група на чолі з директором, чл.-корр. НАН України В.Ф.Євдокимовим. Відповідні рішення схвалені на засіданні Вченої ради ІПМЕ ім. Г.Е.Пухова НАНУ 26 вересня 2008 р.

Фінансування на закупівлю устаткування і проведення робіт по установці кластера було виділене в липні 2008 р., а вже 3 жовтня 2008 року грід-вузол ІПМЕ з'явився в моніторингу Українського Національго Гріда (УНГ). Досвід швидкого створення кластера і розгортання на його базі грід-вузла, отриманий в Інституті, викладений, зокрема, в роботі [Євдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Гильгурт С.Я., Душеба В.В., Чемеріс О.А. Грід-центр для вирішення завдань моделювання / Моделювання і комп'ютерна графіка // Матеріали Третьої міжнародної науково-технічної конференції. Донецьк: ДОННТУ, 2009. С. 8–12].

В даний час ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ приймає активну участь в просуванні грід-технологій на Україні. В Інституті ведуться науково-дослідні роботи в рамках декількох академічних, міжвідомчих і міжнародних проектів по грід (зокрема, за Державною цільовою науково-технічною програмою впровадження і застосування грід-технологій на 2009 – 2013 роки).

В кінці 2011 року на базі кластерів ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ і Інституту математики НАНУ була створена віртуальна організація "Математичне моделювання завдань енергетики" для підтримки досліджень в області математичного і комп'ютерного моделювання складних технологічних процесів, у тому числі в енергетиці.