Знайти:

Докторантура

        У 2016 році виділено два місця зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", додатково виділено одне місце зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

 

Аспірантура    

Прийом до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, та правил прийому до аспірантури інституту в 2016 році.

 

В 2016 р. аспірантурі (очна форма навчання) виділено 10 місць за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням).  

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із додатком (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

4) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

5) висновок передбачуваного наукового керівника;

6) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної наукової спеціальності та відгук на реферат передбачуваного наукового керівника;

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

8) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) три фотокартки розміром 3х4 см. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

   Прийом документів проводиться до 10 вересня 2016 р. 

 

Вступні іспити проводяться  з 12 вересня по 3 жовтня 2016 р., зарахування – з 1 листопада 2016 року.

 

На 12 вересня 2016 р. конкурс до аспірантури Інституту становить 1,4 чол./місце.

Довідки за тел.: 424-99-03, 063-352-81-66 (відділ аспірантури)

e-mail: ipme@ipme.kiev.ua 

 

Рейтинговий список за результатами вступних іспитів до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України в 2016 р.

№№

п/п

 

Прізвище,

імя, по батькові

Вступні іспити

(проставити оцінки)

 

Спеціаль-

ність

Філософія

Іноземна

мова

Додат-кові бали

Загаль-ний рейтинг

Рекомендація до вступу

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

Кошель В.І.

Відмінно

5/98

Відмінно

5/98

Відмінно

5/92

20

308

До вступу рекомендований

2.

 

Антонішин М.В.

Відмінно

5/98

Відмінно

5/98

Добре

4/87

20

303

До вступу рекомендований

3.

 

Іванько О.О.

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Добре

4/88

30

301

До вступу рекомендований

4.

           

            Огір О.О.

 

Відмінно

5/98

Відмінно

5/98

Добре

4/86

10

292

До вступу рекомендований

5.

 

 

 

Міснік О.І.

 

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Добре

4/87

20

290

До вступу рекомендований

6.

 

Долгоруков О.В.

Відмінно

5/98

Відмінно

5/98

Відмінно

5/92

-

288

До вступу рекомендований

7.

        

         Косенко С.О.

Відмінно

Добре

4/85

Відмінно

 

-

275

До вступу рекомендований

8.

 

Юхименко О.Г.

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Відмінно

5/92

 

-

275

До вступу рекомендований

9.

 

Павлов М.Л.

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Відмінно

5/90

 

-

273

До вступу рекомендований

10.

 

Голомолзін І.В.

 

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Відмінно

5/90

-

273

До вступу рекомендований

11.

 

Березкін А.Л.

Відмінно

Добре

4/85

Добре

4/88

-

271

До вступу рекомендований

12.

 

Харченко В.О.

 

Відмінно

5/98

Добре

4/85

Добре

4/85

-

268

До вступу не рекомендований

 Секретар приймальної комісії                                                       Мєдвєдєва І.В.