Знайти:

Докторантура

        У 2017 році виділено три місця зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки".

 

Аспірантура    

Прийом до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, та правил прийому до аспірантури інституту в 2017 році.

 

В 2017 р. аспірантурі (очна форма навчання) виділено 5 місць за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням).  

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки». 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із додатком (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

4) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

5) висновок передбачуваного наукового керівника;

6) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної наукової спеціальності та відгук на реферат передбачуваного наукового керівника;

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

8) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) три фотокартки розміром 3х4 см. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

   Прийом документів проводиться до 10 вересня 2017 р. 

 

Вступні іспити проводяться  з 12 вересня по 20 вересня 2017 р., зарахування – з 1 листопада 2017 року.

 

Довідки за тел.: 424-99-03, 063-352-81-66 (відділ аспірантури)

e-mail: ipme@ipme.kiev.ua 

 

Результати вступних іспитів до аспірантури

Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України в 2017 р. 

№№

п/п

 

 Прізвище,

імя, по батькові

 

 

 

Спеціаль-

ність

Іноземна

мова

Додат-кові бали

Загаль-ний рейтинг

1

2

9

11

 

 

1.

 

Гриша В.В.

 

Відмінно

Відмінно

193

2.

Лисенко Є.М.

Відмінно

 

Відмінно

 

187

3.

Настека О.А.

Відмінно

 

Відмінно

 

188

4.

 

Статієв В.О

 

Відмінно

 

Відмінно

 

193

5.

Терехов В.Є.

Відмінно

 

 

Відмінно

 

 

10

204

6.

 

Дімітрієва Д.О.

 

Відмінно

 

Відмінно

 

187

7.

 

Кириленко Ю.О.

 

Відмінно

 

Добре

 

10

190

8.

 

Савельєв Д.В.

 

Відмінно

 

Відмінно

 

195

               

 

В.о. ученого секретаря

ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України

к. т. н.                                                                              Гончар С.Ф.

Наказ №76-А