Знайти:

Департаменти

 

Департамент інформаційних технологій моніторингу та контролю об'єктів ядерно-паливного циклу

Директор департаменту: Лисиченко Георгій  Віталійович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук

тел. 0(44) 424-00-60 E-mail: u-risk@ukr.net

Напрями наукових досліджень і розробок:

        1) Інформаційні системи ядерної, радіаційної та екологічної   

        безпеки
        2) Моделювання і оцінювання ризиків виникнення

        надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
        3) Геофізичний моніторинг і неруйнівний контроль стану  

        безпеки гідроенергетичних та гідротехнічних споруд.  

        об'єктів
        4) Використання геоінформаційних систем для управління

        безпекою функціонування об'єктів енергетики

 

Моделювання ефективного енергоспоживання та енергосбереження

Директор департаменту:  Плескач Борис Миколайович,

Моб. (067)-901-03-34; E-mail: energy@ipme.kiev.ua 

Напрями наукових досліджень і розробок:

1) Моделювання енергоспоживання на об'єктах промисловості, аграрного комплексу та ЖКГ.
2) Дослідження і розробка методів і засобів оцінки ефективності енергоспоживання.
3) Розробка методів та засобів підвищення енергоефективності підприємств.

 

 
 

     Департамент енергоефективних технологій

Директор департаменту: Огір Олена Олександрівна,

Вища освіта НАУ. Молодший науковий співробітник ІПМЕ. Маркетинг директор ТОВ «Центр енергоефективного будівництва»

 

Багаторічний досвід реалізації проектів за технологією сучасного збірного будівництва (Словенія). Приймала участь у понад 15 проектах будівництва енергоефективних об’єктів в Україні.

 

 тел. 050-4433344;  E-mail: deet@ipme.kiev.ua

 

Напрями наукових досліджень і розробок:

       1) Проектування та будівництво нових енергоефективних та

       пасивних об’єктів

        2) Комплексна реконструкція об’єктів, з метою оптимізації

       енерговитрат

       3) Альтернативні джерела енергії

      

 

Науково-виробниче відділення використання і безпеки великих даних в хмарній інфраструктурі.

Директор департаменту: Храмова Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. 

Місія: Дослідження можливостей і проблем застосування інноваційних технологій великих даних та інтелектуального аналізу даних у поєднанні з технологіями хмарної інфраструктури для реалізації в різних технічних, екологічних і соціальних сферах безпечного середовища існування людини. 

Напрями наукових досліджень та розробок:

       1) Аналіз великих даних для прогнозування та діагностики

       позаштатних (критичних) ситуацій.

       2) Великі дані для підтримки прийняття рішень у віртуальних  

       експертних спільнотах.

       3) Безпека міграції та використання великих даних в хмарній

       інфраструктурі.

 

 

 

Департамент технологій великих даних та безпеки інформації в страховій медицині

Директор департаменту: Дмитро Шарадкін, кандидат технічних наук, доцент.

Напрями наукових досліджень та розробок:

1) Інформаційні технології обміну в хмарних інфраструктур

2) IT-методи захисту персональних даних

3) Технології віртуальних консультацій


 
 

Департамент Грід-обчислень

Директор департаменту: Давиденко Анатолій Миколайович,

ст.наук.співр., канд.техн.наук

заст. директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України, зав. відділу №2 «Теорії моделювання»

 

Тел: +38(044)424-91-63, +380872505314 

E-mail: davidenkoan@gmail.com, grid@ipme.kiev.ua

 

Напрями наукових досліджень та розробок:

       1) Підтримка досліджень в області математичного і комп'ютерного моделювання складних технологічних процесів, в тому числі в енергетиці

       2) Створення Грід-сервісів

       3) Навчання користувачів Гріду