Знайти:

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 26.185.01

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки),

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти (технічні науки),

 

Голова спецради Д 26.185.01 – д.т.н. Мохор Володимир Володимирович
Заступник голови спецради - д.т.н. Самойлов Віктор Дмитрович

Вчений секретар спецради - к.т.н. Душеба Валентина Віталіївна
 

Термін повноважень ради 3 роки.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014

 

 

УВАГА! Захист дисертації перенесено на 7 липня.

 

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «7» липня 2016 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Верланем Дмитром Анатолійовичем на тему: «Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Семенов Володимир Вікторович, професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Малачівський Петро Стефанович, провідний науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

доктор технічних наук, професор Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри вищої математики та інформаційних технологій Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» МОН України.

Автореферат дисертації Верлань Д.А.

       Дисертація

 

       Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Малачівського П.С.

 

       Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Засядько А.А.

 

 

        2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Маєвським Олександром Володимировичем на тему: «Моделювання природних систем типу хижак – жертва в умовах екологічного забруднення територій», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Пількевич Ігор Анатолійович, завідувач кафедри комп’ютерних систем Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова Міністерства оборони України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Попов Олександр Олександрович, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України.

        Автореферат дисертації Маєвського О.В.

        Дисертація

 

        Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, проф. Бейко І.В.

 

        Відгук офіційного опонента канд. техн. наук, с.н.с. Попова О.О.

 

 

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «12» листопада 2015 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Рибалкіним Євгеном Олександровичем на тему: «Розробка математичних моделей процесів електромагнітного впливу на рідкий метал при підводній дуговій зварці», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Петрушенко Євген Іванович.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, професор Бейко Іван Васильович, професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету України «КПІ» МОН України;

- доктор технічних наук, професор Гвоздева Ірина Маратівна, професор кафедри електрообладнання і автоматики суден Одеської національної морської академії МОН України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, професора Гвоздева І.М.

Відгук офіційного опонента д-ра. техн. наук, професора Бейко І.В.

 

        2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Шестаковим Олексієм Олександровичем на тему «Математичне моделювання гідравлічних процесів у повітряно-теплових протикригових системах при критичних та близьких до критичних режимах», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Винничук Степан Дмитрович, в.о. завідувача відділу «Автоматизації проектування енергетичних установок» Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

- доктор технічних наук, доцент Миргород Володимир Федорович, завідувач кафедри електротехніки та інженерної механіки Військової академії Міністерства оборони;

- кандидат технічних наук Михайлова Ірина Юріївна, доцент кафедри автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «КПІ» МОН України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента  д-ра. техн. наук Миргород В.Ф.

Відгук офіційного опонента канд. техн. наук Михайлова І.Ю.