Знайти:
Головна > Конференції

Інформаційне повідомлення

 

100-річчя з дня народження академіка НАН України Г. Є. Пухова та 35-річчя з дня заснування ІПМЕ  ім. Г. Є. Пухова НАН України

 

  

V  Міжнародная наукова конференція

МОДЕЛЮВАННЯ-2016

(25-27 травня 2016, м. Київ)

 

25 - 27 травня  2016  року  в  Інституті  проблем  моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, Київ, відбудеться п'ята міжнародна наукова конференція «Моделювання-2016», присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України  Г. Є. Пухова та 35-річчя з дня заснування ІПМЕ  ім. Г. Є. Пухова НАН України. В рамках конференції розглядаються сучасні проблеми математичного та комп'ютерного моделювання.

Засновник Інституту –  Георгій Євгенович Пухов, відомий вчений в галузі теоретичної електротехніки, енергетики, математичного моделювання та обчислю-вальної техніки. Г.Є. Пухов розробив теоретичні основи діакоптичних методів в електротехніці та моделю-ванні, розвинув теорію операційних методів аналізу і синтезу нелінійних систем, сформулював принцип квазіаналогій і розробив теорію квазіаналогового моделювання. Г. Є. Пухов був одним із творців сучасної електротехніки і визнаним главою наукової школи електронного моделювання. Він автор понад 600 наукових праць, 29 монографій, 150 свідоцтв на винаходи.

 

 

Основною метою діяльності Інституту є розвиток фундамен-тальних і прикладних досліджень у галузі фізико-технічних проблем енергетики. Інститут проводить дослідження в області моделювання дина-мічних систем, що забезпечує розширення можливостей та підвищення ефективності методів та засобів математичного моделювання. Використання теорії гібридного моделювання для задач динаміки процесів, що швидко протікають дозволяє створити нові принципи побудови спеціалізованих засобів діагностики трубопроводів та алгоритми чисельного моделювання задач динаміки. Багато результатів наукових досліджень Інституту впроваджені і продовжують впроваджуватись у різних галузях народного господарства: енергетиці, нафтової і газової промисловості, приладобудуванні, машино-будуванні, електронній промисловості і т. і.

 ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
НДІ багатопроцесорних обчислювальних систем ім. А. В. Каляєва
Південного Федерального Університету, Росія
Національний технічний університет «Львівська політехніка»
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Національний авіаційний університет України
Донецький національний технічний університет
Інститут електродинаміки НАН України

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Щецинський технічний університет, Польща
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ «КПІ»
Ташкентський державний технічний університет, Узбекистан
Компанія «Юстар», Україна

Енергосервісна компанія «ПАТРІОТ-НРГ»

 

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Євдокимов Віктор Федорович - співголова (Україна)

Мохор Володимир Володимирович – співголова (Україна)

Арістов Василь Васильович (Україна)

Білецький Володимир Миколайович (Польща)
Борукаєв Зелим Харитонович (Україна)

Вадреву Шрі Харі Рао (Індія)
Верлань Анатолій Федорович (Україна)
Вілінскі Антоній (Польща)
Винничук Степан Дмитрович (Україна)
Гнеденко Валерій Герасимович (Росія)
Жуков Ігор Анатолійович (Україна)
Каляєв Ігор Анатолійович (Росія)
Ковзанок Олександр Федорович (Польща)
Качорек Тадеуш (Польща)
Кириленко Олександр Васильович (Україна)
Макаров Олексій Олександрович (Росія)

 

Массель Людмила Василівна (Росія)
Осовський Станіслав (Польща)
Палагін Олександр Васильович (Україна)
Петров В'ячеслав Васильович (Україна)
Міхаель Реш (Німеччина)
Сагатов Міразіз Варісович (Узбекистан)
Самойлов Віктор Дмитрович (Україна)
Саух Сергій Євгенович (Україна)
Святний Володимир Андрійович (Україна)
Семагіна Евеліна Петрівна (Україна)
Стахів Петро Григорович (Україна)
Стогній Борис Сергійович (Україна)
Тарасенко Володимир Петрович (Україна)
Шидловський Анатолій Корнійович (Україна)

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Метою конференції є зміцнення та розвиток науково-технічної співпраці спеціалістів в галузі математичного та комп'ютерного моделювання в різних напрямках науки, техніки і народного господарства.

Завдання конференції:

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ передбачає пленарні доповіді провідних вчених в області моделювання і секційні доповіді за тематичними напрямками конференції. Робочими мовами конференції є: українська,  англійська, російська. Праці конференції будуть видані до початку конференції. Правила оформлення і шаблон для текстового редактора MS WORD знаходяться на сайті конференції. Оргкомітетом до розгляду приймаються статті обсягом до 4 сторінок, оформлені відповідно до вимог і подані у форматі PDF. Заявку на участь та текст доповіді в електронному вигляді необхідно надіслати на e-mail оргкомітету pukhov100@gmail.com не пізніше 15 квітня 2016 г.

КІНЦЕВІ ДАТИ

Заявка на участь, текст доповіді

15.04.2016
Повідомлення про прийняття доповіді 30.04.2016
Оплата оргвнеску 

10.05.2016

Початок конференції  

25.05.2016

 

Регєстрація для участі проводиться через сайт конференції

http://www.ipme.kiev.ua/ukr/conference/pukhov100.htm

Оргвнесок включає пакет учасника конференції, включаючи праці конференції, кава-брейки, участь у соціальній програмі (екскурсія, товариська вечеря та фуршет). Для пакета Слухач/супроводжуючий передбачається участь у соціальній програмі, але матеріали конференції не надаються. Оргвнесок заочної участі покриває витрати на видання праць і пересилку їх автору.

Проїзд і проживання в оргвнесок не входять, їх учасники конференції оплачують самостійно.

Засідання проводяться в приміщенні Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за адресою м.Київ, вул. Генерала Наумова, 15.  

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. Конференція буде проходити в столиці України – місті Києві, відомому як важливий промисловий, науковий, освітній та культурний центр Східної Європи.

Місто має розвинену інфраструктуру і систему громадського транспорту, в тому числі Київський метрополітен. Київ відомий як зелене місто з двома ботанічними садами і безліччю великих і малих парків. Зелена природа міста найбільш помітна на зелених пагорбах правого берега вздовж річки Дніпро. Травень у Києві – час цвітіння каштанів. У Києві розташовуються безліч найвідоміших історичних комплексів архітектури. Наприклад, Софійський собор та Києво-Печерська Лавра визнані ЮНЕСКО об'єктами світової спадщини.

        28-29 травня жителі міста і гості столиці відзначають День Києва – один з найбільш яскравих і барвистих свят, що проходять навесні.

Запрошені доповідачі

 

Prof., academician of the NASc of Ukraine Petrov V.V.

Scientist in the field of optoelectronic materials science, information technology, and optical data storage, NAS academician, doctor of technical sciences, Professor, Honored Scientist of Ukraine, laureate of State Prize of Ukraine in Science and Technology, Director of the Institute for Information Recording of NAS of Ukraine.

He is a member of the Scientific and Technical Council of the National Informatization Program, member of the Coordination for Information Affairs Council of the Verkhovna Rada of Ukraine, one of the founders and member of the Scientific Council of the National Academy of Sciences "Intelligent Information Technologies", a member of the Bureau of Informatics Division HAHU, a member of the Board of directors of scientific libraries and scientific information centers of the national Academy of Sciences of the International Association of Academies of Sciences.

 

Prof., academician of the NASc of Ukraine Palagin A.V.

Repeatedly was the scientific director of several public research programs, led by the Council for automation of research activities at the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine, it is a permanent member of the Scientific and Technical Council of the National Informatization Program.

Its activities include the development of scientific and methodological foundations of building information and cognitive support intelligent information systems research in the field of computer technology, the development of knowledge-oriented computer systems and ontological engineering, the development of intelligent networks and information services, computer systems with virtual (reconfigured) architecture, system integration technology research design problems, etc.

„Model-Based Optimization methods for operational strategies and layout optimization at the example of  Hybrid Energy Systems”

Prof. Oliver Sawodny,

director of the Institute of system dynamics of the Stuttgart University, Honorary Doctor of Donetsk National Technical University.

Research Interests: application oriented research in the field of robotics, nano positioning, control methods for fluid power drive systems and automotive engineering, process industry and systems biology.

 

„Modeling and Simulation of Particulate Processes“

Prof. Dr.- Ing. habil. Achim Kienle,

the head of Process Synthesis and Process Dynamics department, head of the department of automated systems and simulation of Magdeburg University, Honorary Doctor of Donetsk National Technical University.

Main Focus: Methods of computer aided modeling, analysis, synthesis and control of complex chemical processes with special emphasis on nonlinear dynamics of chemical processes.

 

 

Prof. Marc Baboulin

Professor at University of Paris-Sud (France); Director of the Computer Science Department at Polytech Paris-Sud; Head of research team ParSys at Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI)

Research Interests:

 • High-performance scientific computing

 • Numerical algorithms and software

 • Public domain libraries in numerical linear algebra

 

Masha Sosonkina

is a Scientist at SCL Ames Laboratory and an Adjunct Associate Professor in the Departments of Computer Science and Electrical and Computer Engineering at Iowa State University. 

Research interests:

 • High-performance computing and applications

 • Data-intensive scientific computing

 • Very large-scale multicore architectures

 • Distributed and cloud computing

 • Applied software engineering

 • Adaptive algorithm infrastructure

 • Performance and scalability analysis

 • Parallel numerical algorithms

 

 

Sergey Saukh

Head of department “Modeling in electrical engineering”. He is a leading specialist in fundamental research - the theory, methods of construction and analysis of mathematical models and algorithms for simulation of power generation facilities based on the achievements of theoretical electrical engineering and computational methods.

Scientific interests are

 • development of the theory of numerical methods for solving operator differential equations in ordinary and partial derivatives;

 • development of the theory of the energy circuits;

 • development of direct and iterative methods for solving systems of linear algebraic equations of large dimension;

 • development of methods for solving multicriteria optimization problems of large dimension and their application to solving problems of energy systems;

 •  formulation and solution of problems for energy systems modeling.

 

 

C.J. Kenneth Tan, Executive Sardina Systems

Entrepreneur with broad experience managing and growing technical ventures and equity investments, operating across Europe, especially Eastern Europe, and Asia. Adept in finance, marketing, sales, technical and business development. In-depth understanding of government, defense, security sectors and associated geo-politics. Interested in early-stage startups, companies with growth opportunities, leveraging outstanding intellectual properties. 

Specialties: 

 • Cloud Computing

 • Data center operations

 • Supercomputing

 • High performance technical computing

ОРГКОМІТЕТ

Голова Чемерис О.А., уч. секретар ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України

Зам. голови Клименко Т.М., зав. відділом

Адреса:

Оргкомітет конференції «МОДЕЛЮВАННЯ-2016»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15 

 

тел.:  +380 44 4249179, +380 66 6162363, +380 44 4241063
факс:  +380 44 4240586

 

e-mail: pukhov100@gmail.com; ipme@ipme.kiev.ua

http://www.ipme.kiev.ua/ukr/conference/pukhov100.htm

Программа конференции «МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016»

Заявка учасника конференції «МОДЕЛЮВАННЯ-2016»

Правила оформлення статті для конференції «МОДЕЛЮВАННЯ-2016»