Знайти:
Головна > Конференції

Информационное сообщение

Школа-семинар «Параллельные вычисления и моделирование»

 

Лекция 1. Новотарский М.А. "Развитие параллельных программных моделирующих комплексов и текущее состояние современного программного обеспечения для моделирования"

Лекция 2. Винничук С.Д. "Современные методы моделирования сложных технологических объектов"

13 декабря 2013, Киев,
Институт проблем моделирования в энергетике
им. Г.Е.Пухова НАН Украины

03164, г. Киев, ул. Генерала Наумова,15;

тел. +38044 424-1063, факс. +38044 424-0586,

email: ipme@ipme.kiev.ua 

Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова проводит молодежную школу-семинар «Параллельные вычисления и моделирование», посвященную 95-летию со дня создания Национальной академии наук Украины. Целью школы-семинара есть активизация научной деятельности молодых ученых, ознакомление с передовыми компьютерными технологиями и методами моделирования сложных объектов различной природы, обмен опытом.

В программе школы-семинара запланированы лекции известных специалистов в области информационных технологий и моделирования, а также выступления молодых ученых. Будет издан сборник тезисов докладов школы-семинара. По результатам работы школы-семинара отдельные доклады будут изданы в сборнике статей «Моделирование и информационные технологии», входящем в список изданий ВАК Украины.

Заявки и тезисы докладов принимаются до 20 ноября 2013 г. В заявке следует указать ФИО, должность, степень, звание, место работы/учебы, авторов доклада и название, телефон и e-mail для контакта. Заявка на участие и текст тезисов отправляются на электронный адрес onti_ipme@ukr.net

Предварительная программа школы-семинара

9:30-10:00  

Регистрация участников школы-семинара

10:00

Открытие школы-семинара

10:15-11:30

Лекция 1. Развитие параллельных программных моделирующих комплексов и текущее состояние современного программного обеспечения для моделирования

11:30-11:45

Кофе-пауза

11:45-13:00

Лекция 2. Современные методы моделирования сложных технологических объектов

12:45-14:00

Перерыв на обед

14:00-18:00

Секция 1 «Алгоритмы и численные методы»

Секция 2 «Современные информационные технологи»

18:00

Закрытие школы-семинара

  

Вимоги до оформлення тез

УДК621.

І.Б. Прізвище, місце навчання чи роботи (скор. назва), місто

 

НАЗВА  ТЕЗ

Текст тез може бути виконаним на українській, російській або англійській мовах. Текст набирається в текстовому редакторі Місгоsoft Word, шрифтом Тіmes New Roman розміром 10 на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по 15 мм.

В першому рядку УДК (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок - прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту 10 вирівнювання по лівому краю). Після прізвищ авторів, пропустивши один рядок, друкувати ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ назву тез (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині). Наступний рядок пропускається. 

Формули

Для набирання формул використовується редактор формул Місгоsoft Equation 3.0. Вживаються такі стилі: Текст - Тіmes New Roman (курсив); Функція - Тіmes New Roman;  Змінна - Тіmes New Roman (курсив);  ГРЕЦЬКИЙ - Symbol; Символ - Symbol; Матриця-вектор - Тіmes New Roman; Числа - Тіmes New Roman.  Встановлюються такі розміри: звичайний - 10; великий індекс - 8; малий індекс - 6; великий символ - 16;  малий символ - 10.

Формули, на які дається посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка формул здійснюється за допомогою табуляції. Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Формули не вставляти в рамки чи таблиці. 

Рисунки, фотографії та таблиці

Рисунки та фотографії вставляються в текст тез в графічних форматах bmp (вид обтікання лише - в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові, розмір шрифту 9 (вирівнювання по середині).

Таблиці виконуються за допомогою редактора Word. Назви таблиць обов'язкові. Приклад виконання таблиць наведений нижче.

Таблиця 1

Результати дослідження 


 (мм)

Технологічна продуктивність (шт/с)

Ряд 1

Ряд 2

Ряд З

Ряд 4

Ряд 5

1,1

0,793

0,5464

0,454

0,945

0,1235

Загальні вимоги

Максимальний обсяг тез - 1 (одна) сторінка. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Сtгl] + [-] ).

Література набирається шрифтом розміру 9 з вирівнюванням по ширині. Список літератури має бути наведений згідно з вимогами ВАК у алфавітному порядку.

 

В Оргкомітет висилати електронною поштою файл тез, назва якого відповідає прізвищу першого автора доповіді.