Знайти:

Збірник наукових праць

 

Моделювання та інформаційні технології

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


збірник наукових праць

(ISSN 2309-7647)

 

Зміст останнього номеру

 

Архів статей

 

Обране

 

Заснований у 1999 році Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

 

Видання належить Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

 

Періодичність видання – 4 номери на рік.

Друкується українською, російською та англійською мовами.

Наклад -300 екземплярів.  

Розповсюджується в Україні, Росії та Польщі.

 

Головним редактором з 2016 року є Мохор Володимир Володимирович,

доктор технічних наук, професор, директор ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.

У виданні відображаються нові аспекти моделювання складних технічних систем, теоретичні питання електротехніки, інформатики, алгоритми розв’язку задач автоматизації технологічних процесів, побудова обчислювальних пристроїв та систем, захист інформації в обчислювальних системах та мережах. Задачі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

збірника наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці

ім. Г.Є. Пухова НАН України

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

 

 1. Мохор Володимир Володимирович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, директор, доктор технічних наук, професор (головний редактор).

 

 1. Білецький Володимір Миколайович, Західнопоморський університет технологичний, Щецін, Польща, доктор технічних наук, професор.

 1. Дурняк Богдан Васильович, Українська академія друкарства, м. Львів, ректор, доктор технічних наук, професор.

 1. Машков Олег Альбертович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

 1. Кондращенко Володимир Якович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук, професор.

 1. Коростіль Юрій Мирославович, доктор технічних наук, професор, заступник головного редактора.

 1. Петріашвілі Георгій, Варшавська політехніка, інститут механіки і поліграфії, Польща, доктор техничних наук, професор.

 2. Яцимірський М.М.,доктор технічних наук, професор.

 3. Давиденко Анатолій Миколайович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, заст. директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

 4. Тимченко Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, м. Львів, доктор технічних наук, професор.

 5. Самойлов  Віктор Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор.

 6. Винничук Степан Дмитрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, провідний науковий співробітник, доктор технічних наук.

 7. Яцишин Андрій Васильович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, доктор технічних наук.

 8. Чемерис Олександр Анатолійович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, учений секретар, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Вимоги до оформлення рукопису