Найти:

Отдел автоматизации проектирования энергетических установок

Зав. отделом д.т.н. Винничук С.Д.

Научные направления работ отдела:

  1. Исследование и разработка методов и средств моделирования и автоматизированного проектирования теплоэнергетических и газово-жидкостных систем энергетического оборудования объектов машиностроения.
  2. Методы и средства логического вывода на и/или сетях и их применение в интеллектуальных системах принятия оперативных решений.
  3. Разработка и исследование интегро-алгоритмических методов преобразования итерационных процедур, включая алгоритмы Волдера-Меджитта, многомерные функциональные макрооперации, численные методы интегрирования и др.  Синтез оптимальных алгоритмов и аппаратных средств для систем реального времени.
  4. Новые методы и средства в электронной картографии и в автоматизированных системах поддержки принятия решений (СППР).

Персоналии

В.о. зав. відділом Степан Дмитрович Винничук, д-р техн. наук, зам. директора, старший науковий співробітник.

Закінчив у 1978 році Чернівецький Державний університет, математик за фахом.
З появою тематики по СКВ у ІПМЕ в 1982 році і до сьогодення активно веде і розвиває її. Науковий інтерес – газові і рідинні, а останнім часом і електричні системи потокорозподілу- аналіз, проектування, регулювання частоти. Методи і засоби моделювання. 
Починаючи з 2001р. займається вирішенням задач розрахунку потокорозподілу в електроенергетичних системах (ЕЕС) та системної протиаварійної автоматики (АЧР та ЧАПВ) в енергосистемах.
1991 рік - канд. техн. наук, ІПМЕ.
1997 рік – звання ст.наук.співробітника.
2006 рік – д-р техн. наук, ІПМЕ.
2007 рік - зам. директора ІПМЕ з наукової роботі.

Розвив існуючі і створив нові наукові напрями у відділі: моделювання розподільчих систем змінного струму, регулювання частоти. Установлено наукові та виробничі зв’язки з фахівцями галузі. Створено ряд оригінальних програмних систем.

Більше 60 наукових робіт.

В отделе активно работают:

Кондращенко Володимир Якович, д-р техн. наук, професор.

Закінчив у 1964 році Московський авіаційний інститут, інженер-механік.
Працював на підприємстві авіац. промисловості (Москва, з-д “Звезда”).
1965 рік – аспірантура МАИ.
1969 рік - канд. техн. наук.

Наукова діяльність – створення методів і програмних засобів проектування і моделювання авіаційних тепломеханічних систем у тісному співробітництві з підприємствами МАП. Наук. керівник НДР. Створено і впроваджено перші у країні методи і програмні засоби автоматизованого проектування авіаційних систем кондиціювання повітря (СКП).
1981 рік – ст.наук.співробітник ІПМЕ, переїзд з сім’єю до Києва. Переніс свою наукову тематику до Києва, відновив наукові зв’язки з авіаційними проектними та дослідними закладами.
1984 рік –  д-р техн.наук, зав. лабораторією відділу 7 ІПМЕ.
1988 рік – завідувач новоствореним науковим відділом автоматизації проектування енергетичних установок  ІПМЕ. Відділ створено на базі лабораторії відділу 7 та лабораторії ІАСМ (зав.лаб. к.т.н. Арістов В.В.) 
1994 рік – професор НУХТ.

Наукові інтереси - інтелектуальні  методи і засоби моделювання малих тепломеханічних систем у САПР, автоматизовані системи оперативного планування і супроводу заходів протидії НС,   оперативна електронна картографія, системи моделювання знань і нормативної документації, логічне програмування у моделюванні складних систем і процесів.

Більше сотні наукових робіт. Авторські свідоцтва на 3 програмні системи.

Аристов Василий Васильевич, ведущиий научный сотрудник, канд. техн. наук.

Окончил в 1963 году Харьковский политехнический институт, инженер-радиотехник по специальности.
С 1963 года работает в системе НАН Украины: Институт радиофизики и електроники (г. Харков), Физико-технический институт (г. Харков), Институт кибернетики (г. Киев), Институт электродинамики (г. Киев).
В коллективе сотрудников ИПМЭ НАН Украины работает задолго (с 1967 года) до создания ИПМЭ в 1981 году.
1971 год – канд. техн. наук,
1972 год – старший научный сотрудник,
1984 год – зав. лабораторией Интегро-алгоритмических средств моделирования,
1996 год – ведущий научный сотрудник.

Научные интересы - теория итерационных вычислений, формирование функциональных макроопераций на основе интегро-алгоритмических преобразований (автор теории и методов), синтез аппаратных средств, оперативная электронная картография, синтез изображений, компьютерная графика.
Лауреат премии им. С. А. Лебедева

Опубликовано более 170 научных трудов, в том числе 5 монографий, 40 авторских свидетельств на технические изобретения и 2 – на программные системы.

Коломієць Євген Анатолійович,  науковий співробітник.

Закінчив у 1998 році Київський державний технічний університет будівництва та архітектури, інженер-системотехнік.

Наукові інтереси – візуальне і логічне програмування при створенні комп’ютерних систем і технологій, навчальні комп’ютерні системи.

12 наукових робіт. Авторські свідоцтва на 2 програмні системи.