Найти:

ИПМЭ им.Г.Е. Пухова НАН Украины объявляет о намерении передать в аренду государственную собственность, на которую поступили заявления

 

Оголошення орендодавця – Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

п/п

Назва органу управ-лення

Балансо-утримувач

(назва, юр.адреса, телефон)

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування

та місцезна-

ходження

об'єкта оренди

Реєстро-

вий номер

майна

Загальна

площа,

кв.м.

Вартість

майна за

незал.

оцінкою

грн.

Максимально можливий строк оренди

Мета використання

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук України

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАНУ

03164, м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

 

 

 

 

Частина даху  інженерно-лабораторнрго

корпусу будівлі інституту

 

 

358555780000

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

314431,0

 

 

 

 

 

Два роки та одинадцять місяців

 

 

 

 

 

Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв'язку та антен

 Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ-164, вул. Генерала Наумова, 15. 

Додаткова інформація за тел.: (044) 424-91-62

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.