Найти:

ИПМЭ им.Г.Е. Пухова НАН Украины объявляет о намерении передать в аренду государственную собственность, на которую поступили заявления

 

Оголошення орендодавця – Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

п/п

Назва органу управ-лення

Балансо-утримувач

(назва, юо.адреса, телефон)

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування

та місцезна-

ходження

об'єкта оренди

Реєстро-

вий номер

майна

Загальна

площа,

кв.м.

Вартість

майна за

незал.

оцінкою

грн.

Максимально можливий строк оренди

Мета викорис-тання

Інші умови

1. Національна академія наук України Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАНУ вул.Генерала Наумова, 15 Інженерно-лабораторний корпус вул.Генерала Наумова, 15     - 37,0 151691,74 Один рік Офіс  

 

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ-164, вул. Генерала Наумова, 15. 

Додаткова інформація за тел.: (044) 424-91-62

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди.